HTD - Effective IT solutions


Navigace


Základní problematika úspěšné implementace a provozování vhodné infrastruktury IT.

Pro implementaci vhodné infrastruktury IT platí stejná pravidla jako pro obvyklý cyklus implementace automatizovaných systémů (viz.obr), ale celý proces je komplikován omezeními (okrajovými podmínkami) jednotlivých nasazených technologií.

Cyklus výstavby infrastruktury IT

Dodavatelé řešení (aplikací) mohou být (obvykle díky svým zvyklostem a technologickým preferencím) orientováni na určitou technologii, kterou se snaží prosadit. U rozsáhlých systémů tak může dojít k velké technologické roztříštěnosti, což je pravým opakem dnešního trendu - konzolidace jednotlivých infrastrukturních služeb (centrální uložiště dat, transportní služby, zálohování a disaster recovery, databázové služby atd.). Pokud chce provozovatel vytvořit a udržet účelnou integrovanou infrastrukturu, musí obvykle řešit integraci projektů do prostředí své infrastruktury IT samostatně nebo na základě přesného zadání.

Tento úkol je možné zajistit specialisty z vlastních zdrojů nebo za externí podpory specialistů třetích stran. Rozsah a náplň externí podpory bývá individuální podle potřeb daného projektu. Externí poradenství mívá výhodu nezávislého pohledu, nebývá ovlivněno sociometrickými vazbami uvnitř organizace a obvykle bývá úspěšnější v rekognoskaci uvažovaných technologií a odhalování úzkých míst v řešeních. Na základě zkušeností a možnostem snazšího přístupu k referencím se daří odhalit implementační rizika s větší úspěšností. 

Nemusí to vždy znamenat úpravy nebo změnu projektu, ale mnohdy stačí identifikovat okrajové podmínky a lépe pochopit možnosti implementovaného řešení. Tímto jednoduchým způsobem je možné snížit riziko implementační frustrace a poimplementační deziluze.

Problematika se netýká pouze implementace nových projektů, ale i jejich vývoje po dobu životního cyklu každého z projektů. 

Naše společnost se věnuje komplexnímu přístupu ke službám a nabízí služby, které usnadňují všechny zmíněné fáze implementace, porovozu a následných změn infrastruktury IT.


Kontakt HTD

HTD, spol. s r. o.,
Pacajevova 24, 149 00, Praha 4
tel.: +420 267 913 157, fax: +420 267 913 162


copyright© 2009 HTD All Right Reserved