HTD - Effective IT solutions


Navigace


CSDRAS (CONTINUAL SERVICE FOR DATA RECOVERY, AVAILIBILITY AND SECURITY)

TRVALÉ ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI, BEZPEČNOSTI A ZÁLOHOVÁNÍ DAT NA BÁZI SOFTWARE IBM TIVOLI.
(INTEGROVANÁ SLUŽBA)

Máte jistotu, že z dat, která ukládáte v průběhu zálohování svých systémů vždy obnovíte své databáze a soubory? Máte jistotu, že máte plně pod kontrolou trvalou bezpečnost vašich dat, uživatelů a podnikových informačních systémů? Odpověď na tuto otázku může být nepříjemným překvapením při lokálním či globálním výpadku, poškození výpočetního systému, případně pokusu o narušení bezpečnosti ze strany uživatelských přístupů. 
 

Společnost HTD se léta zabývá návrhy a implementací systémů zálohování včetně obnovy a bezpečnosti dat na bázi produktů IBM Tivoli Storage Management & IBM Security SystemsSebelepší produkt jakéhokoliv výrobce však bez pečlivé implementace, správného provozování a zejména add-in služeb, rozšiřujících základní funkcionalitu, nemusí být vždy postačující zárukou pro bezpečnost vašich dat. Formou nadstavbových služeb (konzultace, projekce, implementace) vyvinula naše společnost vlastní modulární metodiku, systém CSDRAS, který je plně integrovanou nadstavbou systémů Tivoli Storage Manager &Tivoli Security Systems. CSDRAS slouží k zajištění pohotovosti, dostupnosti a bezpečnosti dat pro obnovu produkčních systémů. Celý systém CSDRAS je složen z produktů a servisních celků pro podporu následujících oblastí:

 • proaktivní kontroly systému,
 • systémové údržby,
 • zpracování servisních a bezpečnostních incidentů a změnových řízení,
 • vyhodnocování provozních údajů a úpravy provozního modelu,
 • konsolidaci podkladů pro rozvoj a optimalizaci systému,
 • bezpečná správa dat a uživatelská bezpečnost.

Navržená metodika má tu výhodu, že je možné ji podle potřeb klienta realizovat i po částech, resp. využít jen vybraných reportů, skriptů, on-line dokumentace apod.Podpora proaktivní kontroly systémů

Tento modul zahrnuje vždy dokumentační část (popisy kontrol, jejich harmonogram, správu systému dokumentace) a výkon respektive podporu vlastní kontroly kondice systémů a konzistence uložených záloh a archivů. Klient získává know-how pro tvorbu a údržbu úplné on-line dokumentace infrastruktury zálohování, kontrolní reporty a doporučení prahových hodnot hlídaných veličin. V rámci tohoto produktu klient dále získává sadu skriptů, které obsahují řadu agregovaných provozních údajů a tím zkracují náročnost vlastních kontrol systému. 


 Podpora systémové údržby

V části systémové údržby dostává klient k dispozici znalostní databázi a možnost konzultace pro systémovou údržbu
buď formou podpory na vyžádání nebo vytvořením individuálních plánů údržby. Nedílnou součástí je ověřování funkčnosti systému a obnovitelnosti uložených dat včetně simulovaných Disaster Recovery situací, hodnocení kvality a
rychlosti obnovy dat. Součástí systémové údržby je optimalizace chodu serverů a infrastruktury zálohování, zejména rychlé dostupnosti infrastruktury systému zálohování i při celkovém výpadku datového centra. 
 


Podpora zpracování servisních a bezpečnostních incidentů a změnových řízení

Efektivní zpracování poruchových stavů v systémech pro zálohování a archivaci dat vyžaduje značnou zkušenost, aby nedošlo k narušení konzistence uložených dat. Stejně pečlivě je třeba provádět zásahy a úpravy do systémů zálohování a archivace. Klient dostává k dispozici námi vyvinutý systém dokumentace, reportů a provozních deníků, který umožňuje snadné dohledání problematické změny nebo aktivity.

Podpora vyhodnocování provozních údajů a úpravy provozního modelu


Údaje získávané a dokumentované v předchozích částech umožňují kvalitnější vyhodnocování služby, jednoduchý přehled o provozních stavech a umožňují přímou vazbu na analýzu rizik. Vzhledem k tomu, že reportované údaje obsahují i informace jak o řešených problémech, tak o průběžných prověrkách a testech systému (dle schválených plánů a harmonogramů) zvyšuje se tím připravenost celého systému k obnově uživatelských dat v kritické situaci. V průběhu vyhodnocování provozu dochází i k úpravám provozního modelu, nikoliv na bázi intuice, ale na základě relevantních provozních veličin.

 

Podpora konsolidace podkladů pro rozvoj a optimalizaci systému

K dispozici je řada pomůcek pro kvantifikaci monitorovaných údajů a prahových hodnot. Nemůže tak dojít např. k nenadálé saturaci uložišť pro zálohovaná data. To může být mnohdy klíčové pro správné rozhodování o typu technologie, která má být obnovena. Cenná jsou tato agregovaná data zejména v případě, kdy dochází nikoliv pouze ke
kvantitativní změně v infrastruktuře, ale i ke kvalitativním změnám v rámci technologického pokroku.


Uživatelská a datová bezpečnost

Nosným nástrojem jsou produkty z rodiny IBM Tivoli Identity Management a IBM Tivoli Access Management. Naším cílem je maximálně ochránit podniková data před neoprávněným přístupem. Hlavní přínosy a efekty tohoto modulu jsou následující:

 • procesně podložené elektronické workflow schvalování přístupu k informacím,
 • automatické změny nastavení uživ. práv bez manuálních úkonů pracovníků IT,
 • samoobsluha uživatele při resetu hesel a zamčených účtů,
 • automatické přihlašování do systému a aplikací na základě jednotného hesla,
 • audit a systém bezpečného přístupu k informacím a datům,
 • audit přidělování oprávnění.

Systémový administrátor má po nasazení tohoto bezpečnostního balíku k dispozici nástroj na automatickou správu účtů, rolí, funkcí a přístupových práv v rámci celého životního cyklu uživatele. Systém jednotného přihlášení pak poskytuje koncovým uživatelům snadný přístup k podnikovým aplikacím. Tím dojde ke zrychlení a zefektivnění těchto služeb díky automatizovaným procesům a činnostem.


Pozn. Jednotlivé funkce mohou být implementovány samostatně.


Kontakt HTD

HTD, spol. s r. o.,
Pacajevova 24, 149 00, Praha 4
tel.: +420 267 913 157, fax: +420 267 913 162


copyright© 2009 HTD All Right Reserved