HTD - Effective IT solutions


Navigace


Implementace


Součástí nabídek na dodávku software a hardware jsou vždy základní implementační práce v rozsahu požadavků zadávací dokumentace klienta. Součástí je i potřebná analýza pro instalaci a customizaci příslušného řešení a technologické infrastruktury vč. site planningu.


Předpokládáme vždy sestavení prováděcího projektu, jeho odsouhlasení a následnou implementaci za účasti specialistů klienta.


Zaškolení se provádí v průběhu implementačních prací tak, aby v okamžiku akceptace byly splněny požadované činnosti v oblasti školení, předání dokumentace skutečného provedení díla a příslušných provozních předpisů dle zadávací dokumentace nebo dohody s klientem.


Kontakt HTD

HTD, spol. s r. o.,
Pacajevova 24, 149 00, Praha 4
tel.: +420 267 913 157, fax: +420 267 913 162


copyright© 2009 HTD All Right Reserved