HTD - Effective IT solutions


Navigace


Konzultační služby

HTD nabízí činnosti v oblast podpory návrhu a optimalizace designu pro aplikační a databázové produkty, které jsou provozovány u klienta, nebo jejichž nasazení je plánováno. Jedná se zejména  o služby v těchto oblastech:

 • Řešení integračních problémů v rámci stávající infrastruktury.
 • Identifikace požadovaných vlastností infrastruktury.
 • Designová koordinace nasazovaných technologií a projektů.
 • Podpora projektové přípravy a implementace projektů.
 
Pozice konzultačních služeb

Společnost HTD nabízí profesionální služby založené na zkušenostech s implementací High-end technologii IBM, HP, Oracle, Fujitsu, Microsoft. Společnost se dnes věnuje majoritním způsobem poskytování služeb systémového inženýrství, integraci heterogenních technologií v infrastruktuře IT a souvisejícím koordinačním činnostem. Poskytované služby slouží zejména jako podpora klientům při :

 • Získávání podkladů pro rozhodování o volbě resp. doplnění nebo úpravě konfigurací jednotlivých technologií.
 • Zjištění bezpečné integrace nových projektů do infrastruktury již nasazených nebo zvolených dílčích technologiích.
 • Stanovení okrajových podmínek provozu infrastruktury výpočetních středisek.

 Jednotlivé problémové oblasti se mohou zabývat :

 • Analýzou problémů pro implementaci projektů do systémové infrastruktury klienta.
 • Identifikaci implementačních rizik.
 • Projektovou a koordinační podporou při předprojektové přípravě, oponentuře a schvalování prováděcích projektů vč. kontroly základních parametrů zadání.
 • Kontrola základních parametrů řešení během implementace vč. identifikace rizik skluzu termínů a metriky kvality implementace.
 • Dokumentaristika.
 • Provozní předpisy a pravidla, jejich lokalizace do provozu příslušného výpočetního střediska.
 • Návrh struktury a rozsahu provozních SLA pro provoz a údržbu systémů.
 • Implementace pravidel do stávajícího incident managementu, change managementu a problem managementu.

V souvislosti s výstavbou nových řešení v oblasti infrastruktury a řízení provozu nabízíme i konzultační a poradenské služby pro identifikaci potřeb v oblasti výstavby hlavních a záložních výpočetních středisek (dále jen VS). Jedná se zejména o služby spojené s optimalizací :

 • Dispozičních parametrů VS.
 • Napájení a chlazení VS.
 • Řízení provozu VS a dohled systémů, eskalace poruchových stavů systémů.
 • Provozní a organizační zajištění chodu infrastruktury.
 • Dokumentaristika a aktualizace provozní dokumentace.

Kontakt HTD

HTD, spol. s r. o.,
Pacajevova 24, 149 00, Praha 4
tel.: +420 267 913 157, fax: +420 267 913 162


copyright© 2009 HTD All Right Reserved