HTD - Effective IT solutions


Navigace


Provozní služby IT


Společnost H.T.D. nabízí  provádění nebo podporu těchto činností:

  • Administrace a systémová péče o infrastrukturu IT,
  • lokalizace systémových poruch a problémů v infrastruktuře IT,
  • monitoring a reporting o stavu infrastruktury IT,
  • sestavování doporučení na základě stavu prostředí, detekce jeho kritických míst,
  • příprava návrhů na optimalizaci HW a SW vybavení na základě monitoringu provozního prostředí a jeho dlouhodobého sledování,
  • podpora v projektech, jejichž součástí je stávající infrastruktura IT,
  • příprava provozní strategie rozvoje a obnovy infrastruktury IT,
  • předávání informací o vývoji a trendech v oblasti infrastruktury IT,
  • návrhy zálohovací strategie a strategie DR (Disaster Recovery) jednotlivých částí i celých aplikačních celků včetně obnovovacích postupů. Spolupráce při implementaci systémů s vysokou dostupností, příprava a provádění pravidelných testů takového prostředí.

Kontakt HTD

HTD, spol. s r. o.,
Pacajevova 24, 149 00, Praha 4
tel.: +420 267 913 157, fax: +420 267 913 162


copyright© 2009 HTD All Right Reserved