HTD - Effective IT solutions


Navigace


Služba SLA

Koncept služby respektuje obvyklou současnou poptávku v České republice a doporučuje provádění následujících činností:

  1. Řešení havarijních situací.
  2. Proaktivní údržba systémů.
  3. Operativní administrace systémů.
  4. Metodické a projektové činnosti vedoucí k zefektivnění správy a chodu systému.
  5. Zpracovávání plánů strategické údržby (dle poptávky), příprava a zpracování úkolů plynoucích z případných pracovních workshopů.
  6. Projektové práce na výstavbě nových řešení.


Služba je tedy koncipována jako provozní podpora doplněná o nadstavbové služby, související s předkládáním doporučení na zvýšení spolehlivosti a efektivity práce systémů.

Popis detailu služby:

Pozn.  Předpokládáme, že jsou v průběhu výkonu služby postupně vypracovávána pravidla např. formou provozních předpisů s náplní operativních služeb a jejich harmonogramu. Dodavateli je přitom umožněno iniciovat jednání o potřebě změny koncepce a doplnění technických prostředků tak, aby bylo možno efektivně dosáhnout cíle služby a parametrů jejího plnění.


Kontakt HTD

HTD, spol. s r. o.,
Pacajevova 24, 149 00, Praha 4
tel.: +420 267 913 157, fax: +420 267 913 162


copyright© 2009 HTD All Right Reserved