Automatizace správy IT infrastruktury

Automatizace je nezbytným krokem k udržení kontroly nad správou jednotlivých platforem, které jsou provozovány. Vlastní automatizace není nic jiného než provádění instalace, nastavení systémů a údržby programového vybavení fyzických, resp. virtuálních serverů SW nástroji místo rukama administrátorů. Ti připravují vstupní parametry, vytvářejí postupy, spouštějí procesy.

Tento způsob administrace, však nejde realizovat bez splnění řady technických, analytických a organizačních předpokladů. A právě na oněch prerequisitách mnohdy končí pokusy o automatizovanou správu té, či oné platformy.

Pod hladinou viditelnosti u pomyslného automatizačního ledovce zůstává skryta kategorizace serverů a aplikací, jejich konfigurační databáze, provozní model prostředí a popisy servisních úmluv (SLA), organizační logika a kompetence správy. Bezezbytkové vyřešení automatizace správy je však podmínkou nutnou pro efektivní přechod do cloudového prostředí a využívání potenciálu následné orchestrace.

Co dále nabízíme?

Automatizace správy IT infrastruktury

Automatizace je nezbytným krokem k udržení kontroly nad správou jednotlivých platforem, které jsou provozovány. Vlastní automatizace není nic jiného než provádění instalace, nastavení systémů a údržby programového vybavení fyzických, resp. virtuálních serverů SW nástroji místo rukama administrátorů. Ti připravují vstupní parametry, vytvářejí postupy, spouštějí procesy.

Tento způsob administrace, však nejde realizovat bez splnění řady technických, analytických a organizačních předpokladů. A právě na oněch prerequisitách mnohdy končí pokusy o automatizovanou správu té, či oné platformy.

Pod hladinou viditelnosti u pomyslného automatizačního ledovce zůstává skryta kategorizace serverů a aplikací, jejich konfigurační databáze, provozní model prostředí a popisy servisních úmluv (SLA), organizační logika a kompetence správy. Bezezbytkové vyřešení automatizace správy je však podmínkou nutnou pro efektivní přechod do cloudového prostředí a využívání potenciálu následné orchestrace.

Co dále nabízíme?

Automatizace správy IT infrastruktury

Automatizace je nezbytným krokem k udržení kontroly nad správou jednotlivých platforem, které jsou provozovány. Vlastní automatizace není nic jiného než provádění instalace, nastavení systémů a údržby programového vybavení fyzických, resp. virtuálních serverů SW nástroji místo rukama administrátorů. Ti připravují vstupní parametry, vytvářejí postupy, spouštějí procesy.

Tento způsob administrace, však nejde realizovat bez splnění řady technických, analytických a organizačních předpokladů. A právě na oněch prerequisitách mnohdy končí pokusy o automatizovanou správu té, či oné platformy.

Pod hladinou viditelnosti u pomyslného automatizačního ledovce zůstává skryta kategorizace serverů a aplikací, jejich konfigurační databáze, provozní model prostředí a popisy servisních úmluv (SLA), organizační logika a kompetence správy. Bezezbytkové vyřešení automatizace správy je však podmínkou nutnou pro efektivní přechod do cloudového prostředí a využívání potenciálu následné orchestrace.

Co dále nabízíme?

Automatizace správy IT infrastruktury

Automatizace je nezbytným krokem k udržení kontroly nad správou jednotlivých platforem, které jsou provozovány. Vlastní automatizace není nic jiného než provádění instalace, nastavení systémů a údržby programového vybavení fyzických, resp. virtuálních serverů SW nástroji místo rukama administrátorů. Ti připravují vstupní parametry, vytvářejí postupy, spouštějí procesy.

Tento způsob administrace, však nejde realizovat bez splnění řady technických, analytických a organizačních předpokladů. A právě na oněch prerequisitách mnohdy končí pokusy o automatizovanou správu té, či oné platformy.

Pod hladinou viditelnosti u pomyslného automatizačního ledovce zůstává skryta kategorizace serverů a aplikací, jejich konfigurační databáze, provozní model prostředí a popisy servisních úmluv (SLA), organizační logika a kompetence správy. Bezezbytkové vyřešení automatizace správy je však podmínkou nutnou pro efektivní přechod do cloudového prostředí a využívání potenciálu následné orchestrace.

Co dále nabízíme?