Architektura infrastruktury IT

IT infrastruktura již dnes nezahrnuje jen on-premise technologii "klasické" koncepce. Samozřejmostí se stalo nasazení cloudů. Komponenty klasické infrastruktury jsou nahrazovány, v praxi však spíše doplňovány, technologiemi novými, směřujícími do oblasti abstrakce a virtuálního světa. Je zapotřebí se zabývat novým přístupem nejen k řešení provozu aplikací, ale i k realizaci technické infrastruktury. Tradiční úlohy jako zálohování dat, bezpečnost provozu, řízení přístupu k datům, vysoká dostupnost a škálování existují i v prostředí cloudů, jsou jen realizovány jinými prostředky. Principy a potřeba optimalizace provozu infrastruktury se nemění, jen je doplněna o další úrovně softwarových vrstev. Jedná se sice o kvalitativní technologické změny, nicméně technické zdroje potřebné k chodu aplikace zůstávají: procesor, paměť, I/O zařízení.

Charakteristikou současného trendu ve zpracování dat je přesun do oblasti virtualizace, která umožňuje dosud netušené možnosti sdílení všech technických komponent i ostatních zdrojů IT infrastruktury. Pro technické týmy však znamenají i vyšší specializaci a vznik dalších "vrstev" odborností. Aplikace se stále více vzdalují od technických prostředků. Často proklamované výhody a potlačení tradičních problémů (např. výkon datového uložiště) jsou nahrazeny novými problémy (např. zaplacený versus skutečně spotřebovaný výkon). V reálném světě informačních systémů dnes oba přístupy koexistují ve formě hybridní infrastruktury.

Objevuje se tedy nový úkol pro její architekty. Je nutné vytvářet jednotný systém správy a řízení obou světů. To je nezbytné pro následnou orchestraci a přesouvání aplikací mezi platformami. Jsou aplikace, které jsou cloudovému prostředí vlastní a mohou být aktualizovány v životním cyklu hodin, jsou však i takové, pro které je tradiční enterprise infrastruktura nezbytná. Největší kategorii však tvoří (a budou tvořit) úlohy, které mohou (po úpravách v rámci svého životního cyklu) migrovat na základě ekonomických ukazatelů nebo provozních požadavků mezi prostředími. To je pro architekty výzva současnosti. Pro manažery prostředek optimalizace provozu.

Co dále nabízíme?

Architektura infrastruktury IT

IT infrastruktura již dnes nezahrnuje jen on-premise technologii "klasické" koncepce. Samozřejmostí se stalo nasazení cloudů. Komponenty klasické infrastruktury jsou nahrazovány, v praxi však spíše doplňovány, technologiemi novými, směřujícími do oblasti abstrakce a virtuálního světa. Je zapotřebí se zabývat novým přístupem nejen k řešení provozu aplikací, ale i k realizaci technické infrastruktury. Tradiční úlohy jako zálohování dat, bezpečnost provozu, řízení přístupu k datům, vysoká dostupnost a škálování existují i v prostředí cloudů, jsou jen realizovány jinými prostředky. Principy a potřeba optimalizace provozu infrastruktury se nemění, jen je doplněna o další úrovně softwarových vrstev. Jedná se sice o kvalitativní technologické změny, nicméně technické zdroje potřebné k chodu aplikace zůstávají: procesor, paměť, I/O zařízení.

Charakteristikou současného trendu ve zpracování dat je přesun do oblasti virtualizace, která umožňuje dosud netušené možnosti sdílení všech technických komponent i ostatních zdrojů IT infrastruktury. Pro technické týmy však znamenají i vyšší specializaci a vznik dalších "vrstev" odborností. Aplikace se stále více vzdalují od technických prostředků. Často proklamované výhody a potlačení tradičních problémů (např. výkon datového uložiště) jsou nahrazeny novými problémy (např. zaplacený versus skutečně spotřebovaný výkon). V reálném světě informačních systémů dnes oba přístupy koexistují ve formě hybridní infrastruktury.

Objevuje se tedy nový úkol pro její architekty. Je nutné vytvářet jednotný systém správy a řízení obou světů. To je nezbytné pro následnou orchestraci a přesouvání aplikací mezi platformami. Jsou aplikace, které jsou cloudovému prostředí vlastní a mohou být aktualizovány v životním cyklu hodin, jsou však i takové, pro které je tradiční enterprise infrastruktura nezbytná. Největší kategorii však tvoří (a budou tvořit) úlohy, které mohou (po úpravách v rámci svého životního cyklu) migrovat na základě ekonomických ukazatelů nebo provozních požadavků mezi prostředími. To je pro architekty výzva současnosti. Pro manažery prostředek optimalizace provozu.

Co dále nabízíme?

Architektura infrastruktury IT

IT infrastruktura již dnes nezahrnuje jen on-premise technologii "klasické" koncepce. Samozřejmostí se stalo nasazení cloudů. Komponenty klasické infrastruktury jsou nahrazovány, v praxi však spíše doplňovány, technologiemi novými, směřujícími do oblasti abstrakce a virtuálního světa. Je zapotřebí se zabývat novým přístupem nejen k řešení provozu aplikací, ale i k realizaci technické infrastruktury. Tradiční úlohy jako zálohování dat, bezpečnost provozu, řízení přístupu k datům, vysoká dostupnost a škálování existují i v prostředí cloudů, jsou jen realizovány jinými prostředky. Principy a potřeba optimalizace provozu infrastruktury se nemění, jen je doplněna o další úrovně softwarových vrstev. Jedná se sice o kvalitativní technologické změny, nicméně technické zdroje potřebné k chodu aplikace zůstávají: procesor, paměť, I/O zařízení.

Charakteristikou současného trendu ve zpracování dat je přesun do oblasti virtualizace, která umožňuje dosud netušené možnosti sdílení všech technických komponent i ostatních zdrojů IT infrastruktury. Pro technické týmy však znamenají i vyšší specializaci a vznik dalších "vrstev" odborností. Aplikace se stále více vzdalují od technických prostředků. Často proklamované výhody a potlačení tradičních problémů (např. výkon datového uložiště) jsou nahrazeny novými problémy (např. zaplacený versus skutečně spotřebovaný výkon). V reálném světě informačních systémů dnes oba přístupy koexistují ve formě hybridní infrastruktury.

Objevuje se tedy nový úkol pro její architekty. Je nutné vytvářet jednotný systém správy a řízení obou světů. To je nezbytné pro následnou orchestraci a přesouvání aplikací mezi platformami. Jsou aplikace, které jsou cloudovému prostředí vlastní a mohou být aktualizovány v životním cyklu hodin, jsou však i takové, pro které je tradiční enterprise infrastruktura nezbytná. Největší kategorii však tvoří (a budou tvořit) úlohy, které mohou (po úpravách v rámci svého životního cyklu) migrovat na základě ekonomických ukazatelů nebo provozních požadavků mezi prostředími. To je pro architekty výzva současnosti. Pro manažery prostředek optimalizace provozu.

Co dále nabízíme?

Architektura infrastruktury IT

IT infrastruktura již dnes nezahrnuje jen on-premise technologii "klasické" koncepce. Samozřejmostí se stalo nasazení cloudů. Komponenty klasické infrastruktury jsou nahrazovány, v praxi však spíše doplňovány, technologiemi novými, směřujícími do oblasti abstrakce a virtuálního světa. Je zapotřebí se zabývat novým přístupem nejen k řešení provozu aplikací, ale i k realizaci technické infrastruktury. Tradiční úlohy jako zálohování dat, bezpečnost provozu, řízení přístupu k datům, vysoká dostupnost a škálování existují i v prostředí cloudů, jsou jen realizovány jinými prostředky. Principy a potřeba optimalizace provozu infrastruktury se nemění, jen je doplněna o další úrovně softwarových vrstev. Jedná se sice o kvalitativní technologické změny, nicméně technické zdroje potřebné k chodu aplikace zůstávají: procesor, paměť, I/O zařízení.

Charakteristikou současného trendu ve zpracování dat je přesun do oblasti virtualizace, která umožňuje dosud netušené možnosti sdílení všech technických komponent i ostatních zdrojů IT infrastruktury. Pro technické týmy však znamenají i vyšší specializaci a vznik dalších "vrstev" odborností. Aplikace se stále více vzdalují od technických prostředků. Často proklamované výhody a potlačení tradičních problémů (např. výkon datového uložiště) jsou nahrazeny novými problémy (např. zaplacený versus skutečně spotřebovaný výkon). V reálném světě informačních systémů dnes oba přístupy koexistují ve formě hybridní infrastruktury.

Objevuje se tedy nový úkol pro její architekty. Je nutné vytvářet jednotný systém správy a řízení obou světů. To je nezbytné pro následnou orchestraci a přesouvání aplikací mezi platformami. Jsou aplikace, které jsou cloudovému prostředí vlastní a mohou být aktualizovány v životním cyklu hodin, jsou však i takové, pro které je tradiční enterprise infrastruktura nezbytná. Největší kategorii však tvoří (a budou tvořit) úlohy, které mohou (po úpravách v rámci svého životního cyklu) migrovat na základě ekonomických ukazatelů nebo provozních požadavků mezi prostředími. To je pro architekty výzva současnosti. Pro manažery prostředek optimalizace provozu.

Co dále nabízíme?