Správa hybridních systémů IT

Tak jako v reálném světě nejsou věci jen bílé a černé, tak je tomu i ve světě informačních technologií. Jsou dnes giganti, kteří provozují cloudové komplexy ekonomicky mohutnější a výkonnější než mnohé ekonomiky států. Ano, provozované aplikace jsou pro ně takto vyvinuty a optimalizovány.

Druhou stranou mince jsou však aplikace, které zůstávají a patrně ještě nějaký čas zůstanou opřeny o klasickou infrastrukturu server – disková kapacita – komunikace. Důvody mohou být různé, pro nás je to skutečnost, zadání, výzva.

Výzvou je, jak umožnit, aby oba světy koexistovaly vedle sebe. Velkou ambicí aby spolupracovaly. Měl by být také naplněn požadavek existence stejných provozních pravidel, bezpečnosti i politik jejich provozovatelů. Odborníci na infrastrukturu zde mohou zkušenostmi pomoci aplikačním architektům a přispět ke zdárné konverzi stávajícího provozního prostředí.

I když často hovoříme jen o dvou infrastrukturních přístupech, o klasickém on-premise a cloudovém, situace je o něco složitější. Administrace cloudových služeb velkých poskytovatelů se od sebe odlišují. Uvážíme-li ještě možný provoz on-premise cloudů velkých klientů, je jasné, že ujednotit deployment, škálování, trendový monitoring a optimalizaci využívání zdrojů je velmi ambiciózní úkol. Migrace drobných aplikací a nových systémů do cloud-ready stavu (v rámci krátkého životního cyklu a agilního řízení vývoje) je jednodušší a spíše jen o správně načasovaném rozhodnutí.

Migrace rozsáhlých aplikačních celků bývá otázkou dlouhodobou. Jen schopnost jednotné administrace a kvalifikovaného porovnání kvantitativních parametrů jednotlivých prostředí bude nadále klíčem k novodobému rozhodování o provozu aplikaci … kam s ní?

Co dále nabízíme?

Správa hybridních systémů IT

Tak jako v reálném světě nejsou věci jen bílé a černé, tak je tomu i ve světě informačních technologií. Jsou dnes giganti, kteří provozují cloudové komplexy ekonomicky mohutnější a výkonnější než mnohé ekonomiky států. Ano, provozované aplikace jsou pro ně takto vyvinuty a optimalizovány.

Druhou stranou mince jsou však aplikace, které zůstávají a patrně ještě nějaký čas zůstanou opřeny o klasickou infrastrukturu server – disková kapacita – komunikace. Důvody mohou být různé, pro nás je to skutečnost, zadání, výzva.

Výzvou je, jak umožnit, aby oba světy koexistovaly vedle sebe. Velkou ambicí aby spolupracovaly. Měl by být také naplněn požadavek existence stejných provozních pravidel, bezpečnosti i politik jejich provozovatelů. Odborníci na infrastrukturu zde mohou zkušenostmi pomoci aplikačním architektům a přispět ke zdárné konverzi stávajícího provozního prostředí.

I když často hovoříme jen o dvou infrastrukturních přístupech, o klasickém on-premise a cloudovém, situace je o něco složitější. Administrace cloudových služeb velkých poskytovatelů se od sebe odlišují. Uvážíme-li ještě možný provoz on-premise cloudů velkých klientů, je jasné, že ujednotit deployment, škálování, trendový monitoring a optimalizaci využívání zdrojů je velmi ambiciózní úkol. Migrace drobných aplikací a nových systémů do cloud-ready stavu (v rámci krátkého životního cyklu a agilního řízení vývoje) je jednodušší a spíše jen o správně načasovaném rozhodnutí.

Migrace rozsáhlých aplikačních celků bývá otázkou dlouhodobou. Jen schopnost jednotné administrace a kvalifikovaného porovnání kvantitativních parametrů jednotlivých prostředí bude nadále klíčem k novodobému rozhodování o provozu aplikaci … kam s ní?

Co dále nabízíme?

Správa hybridních systémů IT

Tak jako v reálném světě nejsou věci jen bílé a černé, tak je tomu i ve světě informačních technologií. Jsou dnes giganti, kteří provozují cloudové komplexy ekonomicky mohutnější a výkonnější než mnohé ekonomiky států. Ano, provozované aplikace jsou pro ně takto vyvinuty a optimalizovány.

Druhou stranou mince jsou však aplikace, které zůstávají a patrně ještě nějaký čas zůstanou opřeny o klasickou infrastrukturu server – disková kapacita – komunikace. Důvody mohou být různé, pro nás je to skutečnost, zadání, výzva.

Výzvou je, jak umožnit, aby oba světy koexistovaly vedle sebe. Velkou ambicí aby spolupracovaly. Měl by být také naplněn požadavek existence stejných provozních pravidel, bezpečnosti i politik jejich provozovatelů. Odborníci na infrastrukturu zde mohou zkušenostmi pomoci aplikačním architektům a přispět ke zdárné konverzi stávajícího provozního prostředí.

I když často hovoříme jen o dvou infrastrukturních přístupech, o klasickém on-premise a cloudovém, situace je o něco složitější. Administrace cloudových služeb velkých poskytovatelů se od sebe odlišují. Uvážíme-li ještě možný provoz on-premise cloudů velkých klientů, je jasné, že ujednotit deployment, škálování, trendový monitoring a optimalizaci využívání zdrojů je velmi ambiciózní úkol. Migrace drobných aplikací a nových systémů do cloud-ready stavu (v rámci krátkého životního cyklu a agilního řízení vývoje) je jednodušší a spíše jen o správně načasovaném rozhodnutí.

Migrace rozsáhlých aplikačních celků bývá otázkou dlouhodobou. Jen schopnost jednotné administrace a kvalifikovaného porovnání kvantitativních parametrů jednotlivých prostředí bude nadále klíčem k novodobému rozhodování o provozu aplikaci … kam s ní?

Co dále nabízíme?

Správa hybridních systémů IT

Tak jako v reálném světě nejsou věci jen bílé a černé, tak je tomu i ve světě informačních technologií. Jsou dnes giganti, kteří provozují cloudové komplexy ekonomicky mohutnější a výkonnější než mnohé ekonomiky států. Ano, provozované aplikace jsou pro ně takto vyvinuty a optimalizovány.

Druhou stranou mince jsou však aplikace, které zůstávají a patrně ještě nějaký čas zůstanou opřeny o klasickou infrastrukturu server – disková kapacita – komunikace. Důvody mohou být různé, pro nás je to skutečnost, zadání, výzva.

Výzvou je, jak umožnit, aby oba světy koexistovaly vedle sebe. Velkou ambicí aby spolupracovaly. Měl by být také naplněn požadavek existence stejných provozních pravidel, bezpečnosti i politik jejich provozovatelů. Odborníci na infrastrukturu zde mohou zkušenostmi pomoci aplikačním architektům a přispět ke zdárné konverzi stávajícího provozního prostředí.

I když často hovoříme jen o dvou infrastrukturních přístupech, o klasickém on-premise a cloudovém, situace je o něco složitější. Administrace cloudových služeb velkých poskytovatelů se od sebe odlišují. Uvážíme-li ještě možný provoz on-premise cloudů velkých klientů, je jasné, že ujednotit deployment, škálování, trendový monitoring a optimalizaci využívání zdrojů je velmi ambiciózní úkol. Migrace drobných aplikací a nových systémů do cloud-ready stavu (v rámci krátkého životního cyklu a agilního řízení vývoje) je jednodušší a spíše jen o správně načasovaném rozhodnutí.

Migrace rozsáhlých aplikačních celků bývá otázkou dlouhodobou. Jen schopnost jednotné administrace a kvalifikovaného porovnání kvantitativních parametrů jednotlivých prostředí bude nadále klíčem k novodobému rozhodování o provozu aplikaci … kam s ní?

Co dále nabízíme?