Školení a expertní podpora

Životní zkušenosti jsou nepřenosné, v IT, zejména pak v hi-end, chcete-li enterprise technologiích, to tak úplně neplatit nemusí. Objevování objeveného je z hlediska individuálního poznání jedince ideální, nicméně stojí čas, který pak chybí pro činnost produkční, tedy tu jež generuje peníze. Složitost moderních technologií netkví v možnostech jejich konfigurační správy, ale v pochopení toho, jak je zaintegrovat do komplexního zákaznického řešení, zvlášť v případě, kdy diskové pole již nepředstavuje pouze jakýsi tupý pytlík na data, ale vyžadují se rozšířené funkce jako klonování, snapshoty, vysoká dostupnost, tierování, komprese či deduplikace uložených dat. I tematika školení je poměrně obsáhlá a obvykle dělí na tři skupiny.

První je základní zaškolení obsluhy a technického personálu. Definuje portfolio produktů, pokrývá tematiku základního konceptu hardwaru diskových polí jako takových. Druhá, zaměřená na techniky, vysvětluje způsob instalace pole jako takového, rozšiřujících komponentů, tvorby a správy kapacit, řešení hardwarových incidentů. Tím posledním je hloubková edukace zaměřená na jednotlivé softwarové produkty, optimalizaci nastavení, výkonu a integraci řešení do prostředí zákazníka.
S týmem lidí, jež mají 15+ let sebevzdělání za sebou nedovedeme zkrátit proces Vaší edukace na nulu, ale umíme čas strávený nad problémem maximálně využít, a to díky přidané hodnotě vlastních zkušeností.

Školení a certifikace jsou úzce provázány. Existují oficiální školící cesty, jež je třeba absolvovat pro získání certifikace. Současný trend spočívá ve snižování požadavků na proškolenost a vyšším procentním zastoupení kurzů s virtuálním instruktorem a videi. Ze zkušenosti lze říci, že rozdíl mezi sledováním videa na Youtube a v ILT kurzem je v tom, že instruktor za to dostane zaplaceno. Množství vstřebaných informací není nikterak veliké, neboť pro velkou část populace je důležitá „face to face“ zpětná vazba.
Je lepší mít v ruce papír s certifikátem nebo o dané problematice něco vědět? Analogie ze života je vysokoškolský diplom. Jeho vlastnictví otevře dveře k práci snů, ale není zárukou, že si ji udržíte.

Jedním z možných řešení je možnost uspořádání Workshopu - “individuálního doučování” - jež 100x lépe než syntetické školení a dumpy z testů osvětlí danou problematiku do hloubky. Jako vedlejší efekt – dovolí-li to konfigurace labu - je možné učit se na prostředí blízkému produkci, ve kterém je počet cyklů pokus-omyl limitně blízký nule. Zatímco standardní školení klade důraz na produkt jako takový a zvládnutí práce s ním, my jdeme do hloubky. Efektivní formou edukace je procházení troubleshootingu. Tedy toho, co se stane, když…

Co dále nabízíme?

Školení a expertní podpora

Životní zkušenosti jsou nepřenosné, v IT, zejména pak v hi-end, chcete-li enterprise technologiích, to tak úplně neplatit nemusí. Objevování objeveného je z hlediska individuálního poznání jedince ideální, nicméně stojí čas, který pak chybí pro činnost produkční, tedy tu jež generuje peníze. Složitost moderních technologií netkví v možnostech jejich konfigurační správy, ale v pochopení toho, jak je zaintegrovat do komplexního zákaznického řešení, zvlášť v případě, kdy diskové pole již nepředstavuje pouze jakýsi tupý pytlík na data, ale vyžadují se rozšířené funkce jako klonování, snapshoty, vysoká dostupnost, tierování, komprese či deduplikace uložených dat. I tematika školení je poměrně obsáhlá a obvykle dělí na tři skupiny.

První je základní zaškolení obsluhy a technického personálu. Definuje portfolio produktů, pokrývá tematiku základního konceptu hardwaru diskových polí jako takových. Druhá, zaměřená na techniky, vysvětluje způsob instalace pole jako takového, rozšiřujících komponentů, tvorby a správy kapacit, řešení hardwarových incidentů. Tím posledním je hloubková edukace zaměřená na jednotlivé softwarové produkty, optimalizaci nastavení, výkonu a integraci řešení do prostředí zákazníka.
S týmem lidí, jež mají 15+ let sebevzdělání za sebou nedovedeme zkrátit proces Vaší edukace na nulu, ale umíme čas strávený nad problémem maximálně využít, a to díky přidané hodnotě vlastních zkušeností.

Školení a certifikace jsou úzce provázány. Existují oficiální školící cesty, jež je třeba absolvovat pro získání certifikace. Současný trend spočívá ve snižování požadavků na proškolenost a vyšším procentním zastoupení kurzů s virtuálním instruktorem a videi. Ze zkušenosti lze říci, že rozdíl mezi sledováním videa na Youtube a v ILT kurzem je v tom, že instruktor za to dostane zaplaceno. Množství vstřebaných informací není nikterak veliké, neboť pro velkou část populace je důležitá „face to face“ zpětná vazba.
Je lepší mít v ruce papír s certifikátem nebo o dané problematice něco vědět? Analogie ze života je vysokoškolský diplom. Jeho vlastnictví otevře dveře k práci snů, ale není zárukou, že si ji udržíte.

Jedním z možných řešení je možnost uspořádání Workshopu - “individuálního doučování” - jež 100x lépe než syntetické školení a dumpy z testů osvětlí danou problematiku do hloubky. Jako vedlejší efekt – dovolí-li to konfigurace labu - je možné učit se na prostředí blízkému produkci, ve kterém je počet cyklů pokus-omyl limitně blízký nule. Zatímco standardní školení klade důraz na produkt jako takový a zvládnutí práce s ním, my jdeme do hloubky. Efektivní formou edukace je procházení troubleshootingu. Tedy toho, co se stane, když…

Co dále nabízíme?

Školení a expertní podpora

Životní zkušenosti jsou nepřenosné, v IT, zejména pak v hi-end, chcete-li enterprise technologiích, to tak úplně neplatit nemusí. Objevování objeveného je z hlediska individuálního poznání jedince ideální, nicméně stojí čas, který pak chybí pro činnost produkční, tedy tu jež generuje peníze. Složitost moderních technologií netkví v možnostech jejich konfigurační správy, ale v pochopení toho, jak je zaintegrovat do komplexního zákaznického řešení, zvlášť v případě, kdy diskové pole již nepředstavuje pouze jakýsi tupý pytlík na data, ale vyžadují se rozšířené funkce jako klonování, snapshoty, vysoká dostupnost, tierování, komprese či deduplikace uložených dat. I tematika školení je poměrně obsáhlá a obvykle dělí na tři skupiny.

První je základní zaškolení obsluhy a technického personálu. Definuje portfolio produktů, pokrývá tematiku základního konceptu hardwaru diskových polí jako takových. Druhá, zaměřená na techniky, vysvětluje způsob instalace pole jako takového, rozšiřujících komponentů, tvorby a správy kapacit, řešení hardwarových incidentů. Tím posledním je hloubková edukace zaměřená na jednotlivé softwarové produkty, optimalizaci nastavení, výkonu a integraci řešení do prostředí zákazníka.
S týmem lidí, jež mají 15+ let sebevzdělání za sebou nedovedeme zkrátit proces Vaší edukace na nulu, ale umíme čas strávený nad problémem maximálně využít, a to díky přidané hodnotě vlastních zkušeností.

Školení a certifikace jsou úzce provázány. Existují oficiální školící cesty, jež je třeba absolvovat pro získání certifikace. Současný trend spočívá ve snižování požadavků na proškolenost a vyšším procentním zastoupení kurzů s virtuálním instruktorem a videi. Ze zkušenosti lze říci, že rozdíl mezi sledováním videa na Youtube a v ILT kurzem je v tom, že instruktor za to dostane zaplaceno. Množství vstřebaných informací není nikterak veliké, neboť pro velkou část populace je důležitá „face to face“ zpětná vazba.
Je lepší mít v ruce papír s certifikátem nebo o dané problematice něco vědět? Analogie ze života je vysokoškolský diplom. Jeho vlastnictví otevře dveře k práci snů, ale není zárukou, že si ji udržíte.

Jedním z možných řešení je možnost uspořádání Workshopu - “individuálního doučování” - jež 100x lépe než syntetické školení a dumpy z testů osvětlí danou problematiku do hloubky. Jako vedlejší efekt – dovolí-li to konfigurace labu - je možné učit se na prostředí blízkému produkci, ve kterém je počet cyklů pokus-omyl limitně blízký nule. Zatímco standardní školení klade důraz na produkt jako takový a zvládnutí práce s ním, my jdeme do hloubky. Efektivní formou edukace je procházení troubleshootingu. Tedy toho, co se stane, když…

Co dále nabízíme?

Školení a expertní podpora

Životní zkušenosti jsou nepřenosné, v IT, zejména pak v hi-end, chcete-li enterprise technologiích, to tak úplně neplatit nemusí. Objevování objeveného je z hlediska individuálního poznání jedince ideální, nicméně stojí čas, který pak chybí pro činnost produkční, tedy tu jež generuje peníze. Složitost moderních technologií netkví v možnostech jejich konfigurační správy, ale v pochopení toho, jak je zaintegrovat do komplexního zákaznického řešení, zvlášť v případě, kdy diskové pole již nepředstavuje pouze jakýsi tupý pytlík na data, ale vyžadují se rozšířené funkce jako klonování, snapshoty, vysoká dostupnost, tierování, komprese či deduplikace uložených dat. I tematika školení je poměrně obsáhlá a obvykle dělí na tři skupiny.

První je základní zaškolení obsluhy a technického personálu. Definuje portfolio produktů, pokrývá tematiku základního konceptu hardwaru diskových polí jako takových. Druhá, zaměřená na techniky, vysvětluje způsob instalace pole jako takového, rozšiřujících komponentů, tvorby a správy kapacit, řešení hardwarových incidentů. Tím posledním je hloubková edukace zaměřená na jednotlivé softwarové produkty, optimalizaci nastavení, výkonu a integraci řešení do prostředí zákazníka.
S týmem lidí, jež mají 15+ let sebevzdělání za sebou nedovedeme zkrátit proces Vaší edukace na nulu, ale umíme čas strávený nad problémem maximálně využít, a to díky přidané hodnotě vlastních zkušeností.

Školení a certifikace jsou úzce provázány. Existují oficiální školící cesty, jež je třeba absolvovat pro získání certifikace. Současný trend spočívá ve snižování požadavků na proškolenost a vyšším procentním zastoupení kurzů s virtuálním instruktorem a videi. Ze zkušenosti lze říci, že rozdíl mezi sledováním videa na Youtube a v ILT kurzem je v tom, že instruktor za to dostane zaplaceno. Množství vstřebaných informací není nikterak veliké, neboť pro velkou část populace je důležitá „face to face“ zpětná vazba.
Je lepší mít v ruce papír s certifikátem nebo o dané problematice něco vědět? Analogie ze života je vysokoškolský diplom. Jeho vlastnictví otevře dveře k práci snů, ale není zárukou, že si ji udržíte.

Jedním z možných řešení je možnost uspořádání Workshopu - “individuálního doučování” - jež 100x lépe než syntetické školení a dumpy z testů osvětlí danou problematiku do hloubky. Jako vedlejší efekt – dovolí-li to konfigurace labu - je možné učit se na prostředí blízkému produkci, ve kterém je počet cyklů pokus-omyl limitně blízký nule. Zatímco standardní školení klade důraz na produkt jako takový a zvládnutí práce s ním, my jdeme do hloubky. Efektivní formou edukace je procházení troubleshootingu. Tedy toho, co se stane, když…

Co dále nabízíme?