Slide Společnost H.T.D. působí na trhu informačních technologií již od roku 1996. Majitelům a současně zakladatelům se ji podařilo úspěšně provést všemi úskalími, které doba v průběhu více než dvaceti let, přinášela. Velká řešení i pro malé firmy KONTAKTY

Naše portfolio

Každému zákazníkovi věnujeme stejnou pozornost a péči,
bez ohledu na to, zda se jedná o malou firmu, nadnárodní společnost, nebo zákazníka ze státní správy.

Naše portfolio

Každému zákazníkovi věnujeme stejnou pozornost a péči, bez ohledu na to, zda se jedná o malou firmu, nadnárodní společnost, nebo zákazníka ze státní správy.

Naše portfolio

Každému zákazníkovi věnujeme stejnou pozornost a péči, bez ohledu na to, zda se jedná o malou firmu, nadnárodní společnost, nebo zákazníka ze státní správy.

Slide Po více než dvaceti letech úspěšného fungování procházíme obdobím dynamického, a přesto pečlivě řízeného růstu v oblasti lidských zdrojů i šíře portfolia poskytovaných služeb. Růstu se zachováním našich tradičních hodnot a přínosů spolupráce, vnímaných našimi stávajícími klienty. Spolupráce s námi bude hrát

Blog

Blog