Hands-on partner

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících spolehlivost a dostupnost aplikací je i péče o infrastrukturu, lhostejno zda cloudovou, virtualizační nebo tradiční. Proaktivní péče o systémy a způsob provádění jejich údržby přímo ovlivňuje provozní spolehlivost a měla by být součástí projektů.

Architektura projektů určuje i parametry celého provozního modelu infrastruktury IT, hostitele aplikací. To má přímý dopad na uživatele. Praktické zkušenosti, aktivní zapojení servisního týmu při projekci i správě, pečlivá kontrola plnění požadovaných parametrů IT infrastruktury a monitoring jejich odchylek je klíčem k praktickému zajištění tohoto cíle.

Do správy systémů náleží i flexibilita v organizaci služeb a v rozhodování při úpravě postupů a procesů. Klasická a cloudová infrastruktura sice akcentují mnohdy odlišné priority významu jednotlivých provozních parametrů na spolehlivou funkci systému, princip je však stejný a cíl společný. Při provozu hybridních systémů je konzistence správy a optimalizace obou technologických světů klíčem k praktické realizaci orchestrace mezi klasickou a cloudovou infrastrukturou. Jen tak lze dosáhnout ekonomické efektivity provozu IT. To zajímá provozovatele.

Co dále nabízíme?

Hands-on partner

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících spolehlivost a dostupnost aplikací je i péče o infrastrukturu, lhostejno zda cloudovou, virtualizační nebo tradiční. Proaktivní péče o systémy a způsob provádění jejich údržby přímo ovlivňuje provozní spolehlivost a měla by být součástí projektů.

Architektura projektů určuje i parametry celého provozního modelu infrastruktury IT, hostitele aplikací. To má přímý dopad na uživatele. Praktické zkušenosti, aktivní zapojení servisního týmu při projekci i správě, pečlivá kontrola plnění požadovaných parametrů IT infrastruktury a monitoring jejich odchylek je klíčem k praktickému zajištění tohoto cíle.

Do správy systémů náleží i flexibilita v organizaci služeb a v rozhodování při úpravě postupů a procesů. Klasická a cloudová infrastruktura sice akcentují mnohdy odlišné priority významu jednotlivých provozních parametrů na spolehlivou funkci systému, princip je však stejný a cíl společný. Při provozu hybridních systémů je konzistence správy a optimalizace obou technologických světů klíčem k praktické realizaci orchestrace mezi klasickou a cloudovou infrastrukturou. Jen tak lze dosáhnout ekonomické efektivity provozu IT. To zajímá provozovatele.

Co dále nabízíme?

Hands-on partner

doktor_htd
Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících spolehlivost a dostupnost aplikací je i péče o infrastrukturu, lhostejno zda cloudovou, virtualizační nebo tradiční. Proaktivní péče o systémy a způsob provádění jejich údržby přímo ovlivňuje provozní spolehlivost a měla by být součástí projektů.

Architektura projektů určuje i parametry celého provozního modelu infrastruktury IT, hostitele aplikací. To má přímý dopad na uživatele. Praktické zkušenosti, aktivní zapojení servisního týmu při projekci i správě, pečlivá kontrola plnění požadovaných parametrů IT infrastruktury a monitoring jejich odchylek je klíčem k praktickému zajištění tohoto cíle.

Do správy systémů náleží i flexibilita v organizaci služeb a v rozhodování při úpravě postupů a procesů. Klasická a cloudová infrastruktura sice akcentují mnohdy odlišné priority významu jednotlivých provozních parametrů na spolehlivou funkci systému, princip je však stejný a cíl společný. Při provozu hybridních systémů je konzistence správy a optimalizace obou technologických světů klíčem k praktické realizaci orchestrace mezi klasickou a cloudovou infrastrukturou. Jen tak lze dosáhnout ekonomické efektivity provozu IT. To zajímá provozovatele.

Co dále nabízíme?

Hands-on partner

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících spolehlivost a dostupnost aplikací je i péče o infrastrukturu, lhostejno zda cloudovou, virtualizační nebo tradiční. Proaktivní péče o systémy a způsob provádění jejich údržby přímo ovlivňuje provozní spolehlivost a měla by být součástí projektů.

Architektura projektů určuje i parametry celého provozního modelu infrastruktury IT, hostitele aplikací. To má přímý dopad na uživatele. Praktické zkušenosti, aktivní zapojení servisního týmu při projekci i správě, pečlivá kontrola plnění požadovaných parametrů IT infrastruktury a monitoring jejich odchylek je klíčem k praktickému zajištění tohoto cíle.

Do správy systémů náleží i flexibilita v organizaci služeb a v rozhodování při úpravě postupů a procesů. Klasická a cloudová infrastruktura sice akcentují mnohdy odlišné priority významu jednotlivých provozních parametrů na spolehlivou funkci systému, princip je však stejný a cíl společný. Při provozu hybridních systémů je konzistence správy a optimalizace obou technologických světů klíčem k praktické realizaci orchestrace mezi klasickou a cloudovou infrastrukturou. Jen tak lze dosáhnout ekonomické efektivity provozu IT. To zajímá provozovatele.

Co dále nabízíme?