Dovolujeme si představit novou prezentaci společnosti v internetovém prostoru. Původní formát byl poplatný době svého vzniku a současně se změnami, které naše společnost v posledním roce prodělala, byla změna nezbytná.

Nechť je ale čtenář shovívavý k překlepům a drobným nedostatkům, které se budeme snažit postupně odstranit …

Za celý kolektiv HTD Pavel Kuba.